ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Τα δίκτυα έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF ΟΤ με φράγμα οξυγόνου για το τετρασωλήνιο δίκτυο κλιματισμού. Στα δίκτυα ύδρευσης χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες aquatherm green pipe MF RP. Ακόμη τοποθετήθηκαν σωλήνες aquatherm blue pipe MF SDR 17.6 για τα δίκτυα των πύργων ψύξης. Τέλος τοποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι συλλέκτες και προκατασκευασμένα τμήματα σωλήνων.