ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ

Η aquatherm στο εξειδικευμένο εργοστάσιο προκατασκευής, στο βιομηχανικό της συγκρότημα στο Attendorn Γερμανίας, αναλαμβάνει την κατασκευή συλλεκτών – διανομέων μέχρι διαμέτρου Φ630mm, καθώς και όποιου άλλου ειδικού προκατασκευασμένου τεμαχίου απαιτηθεί.

Διαθέτοντας περισσότερα από 45 χρόνια εμπειρίας στο PPR, τελευταίας τεχνολογίας ειδικό εξοπλισμό καθώς και απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό, προσφέρει πολύ υψηλής ακρίβειας προκατασκευή, εξασφαλίζοντας έτσι για τους πελάτες:
 
  • Μειωμένο χρόνο εγκατάστασης.
  • Πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια λόγω λεπτομερούς σχεδιασμού.
  • Γίνεται δυνατή η εγκατάσταση σε περιορισμένους χώρους.
  • Δεν χρειάζεται η χρήση πολύ υψηλού κόστους εργαλείων συλλεκτών στο έργο και το αντίστοιχα πολύ εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ αποτρέπονται έτσι πιθανοί αυτοσχεδιασμοί στο έργο.
  • Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω έλλειψης ειδικών εξαρτημάτων. Μείωση νεκρών χρόνων.
  • Δίνεται η δυνατότητα προκατασκευής πολύπλοκων εγκαταστάσεων ολόκληρων μηχανοστασίων με την παράδοση ειδικών προκατασκευασμένων τεμαχίων με φλαντζωτά άκρα και συναρμολόγησής τους επί τόπου.

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 
Αρχικά οι πελάτες στέλνουν στην aquatherm τα σχέδια των τεμαχίων που θέλουν να προκατασκευαστούν σε μορφή CAD, τρισδιάστατου, ή ακόμη και απλού σκίτσου με τις ακριβείς διαστάσεις που επιθυμούν.
Εναλλακτικά, μπορούν να συμπληρώσουν τις ειδικές φόρμες συλλεκτών διανομέων που παρέχει η aquatherm.
Κατόπιν, η ειδική ομάδα σχεδιασμού της aquatherm σας επιστρέφει προς έλεγχο και έγκριση (συνοδευόμενα από οικονομική προσφορά) τρισδιάστατα σχέδια με λεπτομερή και αναλυτικό σχεδιασμό όλων των επιμέρους στοιχείων που συγκροτούν το ειδικό τεμάχιο, ελαχιστοποιώντας έτσι τα σφάλματα σχεδιασμού και εξασφαλίζοντας έτσι πολύ υψηλή ακρίβεια προκατασκευής.

Τα βιομηχανικά προκατασκευασμένα τεμάχια της aquatherm (made in Germany) πιστοποιούνται κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 και παραδίδονται στους πελάτες αφού πρώτα έχουν περάσει από δοκιμή στεγανότητας στο εργοστάσιο, ενώ όπως όλα τα προϊόντα μας, καλύπτονται από εγγύηση 10 ετών, με κάλυψη εώς 20.000.000 ευρώ από την διεθνή ασφαλιστική εταιρία AXA.