ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟΝ ΛΥΚΑΒΗΤΟ

Εγκατάσταση με σωλήνες με φράγμα οξυγόνου aquatherm blue pipe MF OT , συλλέκτες και προκατασκευές σε κτιριακό συγκρότημα μεγάλης βιβλιοθήκης στο Λυκαβητό.