ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ,ΑΤΤΙΚΗ .

Εγκατάσταση κλιματισμού με σωλήνες aquatherm blue MF OT με φράγμα οξυγόνου σε Φαρμακοβιομηχανία στην Ανθούσα Αττικής.