ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Εγκατάσταση σωλήνων κλιματισμού aquatherm blue pipe MF RP εντός σωλήνων διπλού τοιχώματος πολυαιθυλενίου σε εκτεταμένα εξωτερικά δίκτυα σε ξενοδοχείο στα Μάλια Κρήτης.