ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΙΣ ΓΟΥΒΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ανακαίνιση σε πολυτελές ξενοδοχείο στις Γούβες στο δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου με δίκτυα ύδρευσης aquatherm green pipe MF RP, και πυρόσβεσης aquatherm red pipe MF,συλλέκτες και προκατασκευές.