ΜΕΓΑΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Εγκατάσταση σωλήνων, προκατασκευασμένων τμημάτων  και συλλεκτών μέχρι διατομή Φ500 mm  blue pipe MF RP και blue pipe MF RP OT σε δίκτυα κλιματισμού όπως και σωλήνων, προκατασκευασμένων τμημάτων  και συλλεκτών μέχρι διατομή Φ315mm  aquatherm green pipe MF RP σε δίκτυα ύδρευσης, ζεστών νερών χρήσης και ανακυκλοφορίας  σε μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό 'Ιδρυμα στο Μαρούσι.