ΚΤΙΡΙΟ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒAΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

Αντικατάσταση δικτύων κλιματισμού με σωλήνες ,διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα από σωλήνες aquatherm blue pipe MF ΟΤ με φράγμα οξυγόνου σε κτίριο πρεσβείας στην οδό  Βασιλίσσης  Σοφίας.