ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Δίκτυο κλιματισμού με σωλήνες,διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα από σωλήνες aquatherm blue pipe MF σε μεγάλο Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα στο Μαρούσι.