ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αντικατάσταση δικτύων κλιματισμού με σωλήνες , διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα από σωλήνες aquatherm blue pipe MF OT με φράγμα οξυγόνου , καθώς και δικτύων ύδρευσης με σωλήνες, διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα από σωλήνες aquatherm green pipe MF σε μεγάλο νοσοκομειακό συγκρότημα στο κέντρο της Αθήνας.