ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Αντικατάσταση δικτύου κλιματισμού με σωλήνες aquatherm blue pipe MF OT με φράγμα οξυγόνου και διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα aquatherm blue pipe MF OT σε κτιριακό συγκρότημα γραφείων στο κέντρο της Αθήνας.