ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εγκατάσταση ύδρευσης, ζεστών νερών χρήσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF RP και κλιματισμού με σωλήνες με φράγμα οξυγόνου blue pipe MF-ΟT σε κτιριακό συγκρότημα εργοστασίου και κτιρίων γραφείων εταιρείας τροφίμων.