ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΎ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΗΤΗΣ.

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF .Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες - διανομείς μεγάλων διαμέτρων και ειδικά προκατασκευσμένα τεμάχια .