ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τα δίκτυα ψυχρού νερού στη συγκεκριμένη βιομηχανία τροφίμων έγιναν με σωλήνα aquatherm blue pipe MF OT με φράγμα οξυγόνου για την προστασία των μεταλλικών τμημάτων του δικτύου.