ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες  aquatherm  blue pipe MF και προμονωμένους σωλήνες aquatherm Τi blue pipe MF  και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF, και προμονωμένους σωλήνες aquatherm Τi green pipe MF.