ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Τα δίκτυα θέρμανσης – κλιματισμού έγιναν με σωλήνες  aquatherm  blue pipe MF  και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF. Χρησιμοποιήθηκαν τα ειδικά στηρίγματα aquatherm  και ειδικά προκατασκευασμένα τμήματα.