ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Εγκατάσταση σωλήνων aquatherm blue pipe MF RP και μεγάλων διατομών συλλεκτών σε δίκτυο κλιματισμού σε κτίριο γραφείων πολύ γνωστής Φαρμακευτικής εταιρείας στην οδό Μεσογείων.