Νέο ξενοδοχείο στα Μωραΐτικα Κέρκυρας

Νέο Ξενοδοχείο στα Μωραΐτικα της Κέρκυρας με χρήση σωλήνων aquatherm green pipe MF RP  στα δίκτυα ύδρευσης, σωλήνων aquatherm blue pipe MF RP στα δίκτυα κλιματισμού, προμονωμένων σωλήνων κατά ΕΝ 253  Ti aquatherm green & blue pipe MF RP  για τα εντός εδάφους δίκτυα κλιματισμού και ύδρευσης καθώς και εργοστασιακά προκατασκευασμένων κεντρικών συλλεκτών .