Ξενοδοχείο στην περιοχή Μπενίτσες στην Κέρκυρα

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες  aquatherm  blue pipe MF και προμονωμένους σωλήνες aquatherm Τi blue pipe MF,  και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF και προμονωμένους σωλήνες aquatherm Ti green pipe MF. Επίσης τoποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι  συλλέκτες.