ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦ.ΣΥΓΓΡΟΥ

Νέο πολυόροφο κτιριακό συγκρότημα γραφείων στην Λεωφ.Συγγρού. Τα δίκτυα του κλιματισμού και τα μηχανοστάσια τους έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF RP OT (με εξωτερικό φράγμα οξυγόνου) σε εξωτερικές διαμέτρους μέχρι και 250 mm και τα δίκτυα ύδρευσης - μηχανοστάσια με σωλήνες aquatherm green pipe MF RP. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες - διανομείς μεγάλων διαμέτρων και ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια.