ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγκατάσταση δικτύων ψύξης με σωλήνες μεγάλων διατομών aquatherm blue pipe MF RP σε Ερευνητικό Κέντρο στον νομό Θεσσαλονίκης.