ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ

Εγκατάσταση πυρόσβεσης - αυτόματου συστήματος καταιονισμού με το σύστημα σωλήνων και εξαρτημάτων aquatherm red pipe MF σε εταιρεία στην Δυτική Αττική.