ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΙΜΟ

Εγκατάσταση ύδρευσης με σωλήνες green pipe  και κλιματισμού με σωλήνες aquatherm blue pipe MF RP σε κτίριο γραφείων στον Άλιμο.