ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Ξενοδοχείο στην Χαλκιδική με χρήση σωλήνων aquatherm green pipe MF RP στα δίκτυα ύδρευσης , σωλήνων blue pipe MF RP  στα δίκτυα κλιματισμού καθώς και εργοστασιακά προκατασκευασμένων κεντρικών συλλεκτών.