ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Τα δίκτυα κλιματισμού και τα μηχανοστάσια έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF RP.Τα δίκτυα ύδρευσης και τα μηχανοστάσια έγιναν με σωλήνες aquatherm green pipe MF RP. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες - διανομείς μεγάλων διαμέτρων και ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια  σε πολυτελές ξενοδοχείο στα Μάλια Κρήτης.