ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τα δίκτυα του κλιματισμού και τα μηχανοστάσια τους έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF RP  και τα δίκτυα ύδρευσης - μηχανοστάσια με σωλήνες aquatherm green pipe MF RP. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες -διανομείς μεγάλων διαμέτρων και ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια  σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Χερσόνησο Ηρακλείου Κρήτης.