ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΣΑΡΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Δίκτυα σωλήνων και εξαρτημάτων μεγάλων διατομών 250mm, προκατασκευασμένα τμήματα και συλλέκτες aquatherm blue pipe MF σε μεγάλο γεωθερμικό μηχανοστάσιο ξενοδοχειακού συγκροτήματος στον Ανισσαρά Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.