ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ DATA CENTER ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Μεγάλου μήκος εγκατάσταση σωλήνων και προκατασκευών συστήματος aquatherm blue pipe MF OT  με φράγμα οξυγόνου διαμέτρου 250mm σε πολυόροφο κτίριο γραφείων με Data Center στο κέντρο της Αθήνας.