ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 Δίκτυο κλιματισμού με σωλήνες, διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα από σωλήνες aquatherm blue pipe MF ΟΤ με φράγμα οξυγόνου σε κτίριο γραφείων στον Πειραιά.