ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Αντικατάσταση δικτύων κλιματισμού με σωλήνες ,διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα  από σωλήνες aquatherm blue pipe MF ΟΤ με φράγμα οξυγόνου,καθώς και δικτύων ύδρευσης με σωλήνες ,διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα  από σωλήνες aquatherm green pipe MF σε μεγάλο κτίριο στο Μαρούσι.