ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤA ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Δίκτυο κλιματισμού με σωλήνες, διανομείς και προκατασκευασμένα τμήματα από σωλήνες aquatherm blue pipe MF ΟΤ με φράγμα οξυγόνου σε κτίριο γραφείων στα Ιωάννινα.