ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ

Εγκατάσταση κλιματισμού με σωλήνες aquatherm blue pipe MF OT (φράγμα οξυγόνου) σε Bιομηχανική Εγκατάσταση στο νομό Ροδόπης.