ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ Β.ΕΛΛΑΔΑΣ

Εγκατάσταση κλιματισμού με σωλήνες, διανομείς και προκατασκευές μεγάλων διατομών aquatherm blue pipe MF σε Αεροδρόμιο Β.Ελλάδας.