ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Εγκατάσταση ύδρευσης , ζεστών νερών χρήσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF RP και κλιματισμού με σωλήνες aquatherm blue pipe MF σε αεροδρόμιο στις Κυκλάδες.