ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF.