ΞEΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΑΝΙΣΣΑΡΑ,ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF.Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες - διανομείς μεγάλων διαμέτρων και ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια.