ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ,ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τα δίκτυα ύδρευσης έγιναν με σωλήνες aquatherm green pipe MF και τα δίκτυα πυρόσβεσης με το αποδεκτό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία aquatherm red pipe.Eπίσης χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες - διανομείς μεγάλων διαμέτρων και ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια.