ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΑΛΙΔΑ,ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τα πρωτεύοντα κλειστά δίκτυα έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF OT με φράγμα οξυγόνου , τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF και τα δίκτυα πυρόσβεσης με το αποδεκτό από την Πυροσβεστική Υπηρεσία aquatherm red pipe. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες -διανομείς μεγάλων διαμέτρων και ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια .