ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΑ ΜΑΛΙΑ,ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες  aquatherm blue pipe MF  και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες  aquatherm green pipe MF. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συλλέκτες - διανομείς μεγάλων διαμέτρων και ειδικά προκατασκευασμένα τεμάχια.