ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF.   Μάλιστα γαι τις μεγάλες διατομές στα δίκτυα κλιματισμού (από φ160mm και πάνω) χρησιμοποιήθηκαν σωλήνες μήκους 11,6 μέτρων μειώνοντας κατά πολύ τις  απαιτούμενες μετωπικές συγκολλήσεις .