ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες  aquatherm blue pipe MF και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF. Επίσης τoποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι  συλλέκτες.