ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Τα δίκτυα θέρμανσης - κλιματισμού έγιναν με σωλήνες aquatherm  blue pipe MF και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF. Επίσης τoποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι συλλέκτες.