ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟ ΚΥΠΡΟΥ

Τα δίκτυα θέρμανσης – κλιματισμού έγιναν με σωλήνες aquatherm blue pipe MF και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF. Επίσης τοποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι  συλλέκτες  και ειδικά προκατασκευασμένα τμήματα.