ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ

Τα πρωτεύοντα δίκτυα έγιναν με σωλήνες  aquatherm blue pipe MF ΟΤ με φράγμα οξυγόνου και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF και προμονωμένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 253 σωλήνες aquatherm Ti green pipe MF. Επίσης τοποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι  συλλέκτες.