ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΝΝΑΔΙ ΣΤΗ ΡΟΔΟ

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες  aquatherm  blue pipe MF και προμονωμένους σωλήνες aquatherm Τi blue pipe MF, τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF, και τα δίκτυα αποχέτευσης με σωλήνες Huliot ultra silent. Επίσης τοποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι  συλλέκτες.