ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

Τα δίκτυα έγιναν με σωλήνα  aquatherm blue pipe MF. Επίσης τoποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι  συλλέκτες.