ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τα δίκτυα έγιναν με σωλήνα  aquatherm blue pipe MF OT με φραγή οξυγόνου. Επίσης τοποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι  συλλέκτες.