ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Τα δίκτυα κλιματισμού έγιναν με σωλήνες  aquatherm  blue pipe MF και τα δίκτυα ύδρευσης με σωλήνες aquatherm green pipe MF. Επίσης τoποθετήθηκαν μεγάλων διαμέτρων προκατασκευασμένοι  συλλέκτες.