Εκπ/κό βίντεο εργασίας σωλήνων green pipe με την χρήση εργαλείου θερμικής αυτ/σης χειροκίνητα. 23 Sep, 2021

Εκπ/κό βίντεο εργασίας σωλήνων green pipe με την χρήση εργαλείου θερμικής αυτ/σης χειροκίνητα.