Η aquatherm υποστηρίζει αρχιτέκτονες και σχεδιαστές στη 3D απεικόνιση με αρχεία BIM 20 Jul, 2017

Η aquatherm υποστηρίζει αρχιτέκτονες και σχεδιαστές στη 3D απεικόνιση με αρχεία BIM


Αγαπητέ συνεργάτη της aquatherm,

Αυτή η ενημέρωση με θέμα την τεχνολογία επικεντρώνεται στο θέμα του Building Information Modeling (BIM). Στις επόμενες σελίδες θα θέλαμε να σας δώσουμε μια γενική εικόνα και να σας προτείνουμε το παρακάτω βίντεο.
Ας προωθήσουμε από κοινού το θέμα του BIM με τους πελάτες μας. Έτσι, δείχνουμε ξανά ότι η aquatherm σκέφτεται και πράττει ως διαμορφωτής τάσεων.
Για οποιεσδήποτε περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον Andreas Buhs και τον Matthias Konze.
Παρεμπιπτόντως: Παρέχουμε τώρα στον πελάτη μας δεδομένα με δυνατότητα BIM σε μορφή Revit για λήψη από τις ιστοσελίδες μας:
aquatherm Γερμανία
aquatherm Βόρεια Αμερική
 
Θερμοί χαιρετισμοί από το Attendorn
Dirk Rosenberg

 

Τι είναι το BIM;
Το BIM “Building Information Modeling” (Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίου) είναι μια μέθοδος σχεδιασμού, εκτέλεσης και διαχείρισης κτιριακών έργων βασισμένη σε ένα μοντέλο εικονικής πληροφορίας κτιρίου. Προσφέρει μια κεντρική διαχείριση όλων των πληροφοριών που σχετίζονται με το έργο, δηλαδή τη λογική εξέλιξη των μεμονωμένων μετρήσεων ψηφιοποίησης στον οικοδομικό τομέα.
 
Ποιος χρειάζεται το BIM;
Μέσω του BIM, οι ιδιοκτήτες κτιρίων, οι σχεδιαστές και οι εξειδικευμένοι μηχανικοί, οι εργολάβοι, οι διευθυντές εγκαταστάσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών βελτιστοποιούν τον προγραμματισμό, τον αρχικό σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση κτιρίων και υποδομών. Θα υπάρξει επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε ανταγωνιστικό επίπεδο για τους κατασκευαστές, εάν παρέχουν υψηλής ποιότητας τεχνικές πληροφορίες προϊόντων, προσχέδια προσφορών κλπ. για BIM.
 
Είναι το BIM χρήσιμο και για αρχιτέκτονες και μηχανικούς;
Ναι είναι. Το BIM όχι μόνο τους βοηθά να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και να τις παρουσιάσουν στους ιδιοκτήτες των κτιρίων. Τα λεπτομερή μοντέλα επιτρέπουν έναν πιο καθορισμένο υπολογισμό του κόστους και ακριβέστερο προγραμματισμό. Οι επιδράσεις των αλλαγών και των μεταβλητών στο κόστος κατασκευής και λειτουργίας μπορούν ήδη να εκτιμηθούν με μεγαλύτερη αξιοπιστία σε πρώιμο χρονικό σημείο. Με μια αποδεδειγμένη εμπειρία στο BIM, ειδικά τα μικρότερα γραφεία αυξάνουν σαφώς τις πιθανότητες να συμμετάσχουν σε μεγάλα έργα.
 
Είναι το BIM κατάλληλο και για εργασίες δομικών μετατροπών;
Ναι είναι. Για εργασίες δομικών μετατροπών αρχικά δημιουργείται ένα μοντέλο του υφιστάμενου κτιρίου το οποίο στη συνέχεια αναμειγνύεται με ένα μοντέλο BIM. Έτσι, η πραγματική κατάσταση ενός υφιστάμενου κτιρίου μπορεί να παρουσιαστεί με ακρίβεια. Η συνολική διαδικασία της ανακατασκευής μπορεί εναλλακτικά να παρουσιαστεί στο μοντέλο. Η τεκμηρίωση του ψηφιακού κτιρίου χρησιμεύει ως ασφαλής βάση για το σχεδιασμό, τον υπολογισμό προσφοράς, τον προγραμματισμό παραγωγής, την τεκμηρίωση παραγγελιών και την τιμολόγηση.

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει το BIM;
Το BIM επιτρέπει μια ακριβέστερη πρόβλεψη υπηρεσιών και προγραμματισμού από ό, τι πριν, για όλα τα άτομα που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία. Πολλά έργα που έχουν γίνει μέχρι τώρα με το χέρι, όπως η δημιουργία δυσδιάστατων σχεδίων (2D)  ή ο καθορισμός ποσοτήτων, μπορούν τώρα να εξαχθούν από το μοντέλο αυτόματα, υπόσχοντας τη μόνιμα διαθέσιμη τρέχουσα κατάσταση σχεδιασμού για όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Η πρόοδος της κατασκευής μπορεί ήδη να προσομοιωθεί σε ένα πρώιμο χρονικό σημείο. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται ο αριθμός των διαδικασιών αλλαγών και είναι δυνατή σε υψηλότερο βαθμό η προκατασκευή. Με τη βοήθεια του BIM, η δοκιμή κρούσης γίνεται ευκολότερα και είναι λιγότερο επιρρεπής σε σφάλματα. Έτσι, το BIM παρέχει επίσης ασφάλεια σχεδιασμού και μείωση του κόστους. Μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου, η BIM βάση δεδομένων χρησιμεύει ως βάση για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του κτιρίου.

Σε ποιες φάσεις σχεδιασμού, κατασκευής και χρήσης θα έχει νόημα η χρήση του BIM;
Ένα μεγάλο πλεονέκτημα του BIM είναι ότι συνδυάζει όλες τις σημαντικές πληροφορίες του συνολικού κύκλου ζωής ενός κτιρίου. Από τον προκαταρκτικό σχεδιασμό έως την κατεδάφιση, οι καλά οργανωμένες βάσεις δεδομένων BIM παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες που είναι γρήγορα διαθέσιμες, σχετικά με τις φυσικές και λειτουργικές ιδιότητες ενός κτιρίου.

Μήπως το BIM οδηγεί σε αύξηση του κόστους προγραμματισμού;
Οι ειδικοί θεωρούν ότι η εισαγωγή του BIM επιφέρει μια μετατόπιση του κόστους προς την κατεύθυνση των πρώτων φάσεων των υπηρεσιών, αλλά δεν αυξάνει το κόστος προγραμματισμού. Απεναντίας, ο επαγγελματικός χειρισμός του BIM, εξασφαλίζει σημαντική μείωση των σφαλμάτων προγραμματισμού και των διαδικασιών αλλαγών, με τελικό αποτέλεσμα την μείωση του κόστους.
 
Τι είναι το Open (ανοιχτό) BIM;
Open BIM σημαίνει ανοικτές διεπαφές σε περίπτωση ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διαφόρων λογισμικών. Αυτό διασφαλίζει αυξημένες αμοιβαίες διαδικασίες στο σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη λειτουργία. Το Open BIM εκφράζει τη βασική προϋπόθεση ουδετερότητας του λογισμικού για την αποτελεσματική επεξεργασία των έργων χωρίς απώλειες δεδομένων και διακοπές μεταξύ μέσων και θεωρείται η ασυναγώνιστη μέθοδος του μέλλοντος στον τομέα των κατασκευών.
 
Ποιές είναι οι νομικές προϋποθέσεις;
Τον Ιανουάριο του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ήδη μια κατευθυντήρια γραμμή σύμφωνα με την οποία όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προωθούν τη χρήση του BIM για την υλοποίηση δημόσιων έργων υποδομής και κτιρίων. Στις Κάτω Χώρες, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, η χρήση του BIM είναι σήμερα υποχρεωτική. Στη Γερμανία, το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών έχει παρουσιάσει σταδιακά ένα σχέδιο στο πλαίσιο του ψηφιακού θεματολογίου, σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται από το 2020 η υποχρεωτική χρήση του BIM στα μεγάλα έργα.
 
Θα γίνει αποδεκτό το BIM στη Γερμανία;
Το BIM έχει ήδη χρησιμοποιηθεί ευρέως σε πολλές χώρες. Θεωρείται καθιερωμένο στη Σκανδιναβία, τις Κάτω Χώρες και τις ΗΠΑ. Λόγω της αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας του BIM, οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα γίνει αποδεκτό σε όλη τη Γερμανία σύντομα. Από το 2020, το BIM πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα νέα έργα υποδομής του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που θα σχεδιαστούν σύμφωνα με το επίπεδο επάρκειας 1.

Γιατί πρέπει να εξοικειωθείτε ήδη από τώρα με το BIM;
Στο γερμανικό ανταγωνισμό, σίγουρα η ικανότητα να χειριστείτε το BIM είναι σήμερα ένα σαφές πλεονέκτημα. Η μέθοδος που αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και του κόστους, παράλληλα προσφέρει επιμέρους πλεονάσματα στην κάθε εταιρεία που εμπλέκεται στην αξιακή αλυσίδα του κατασκευαστικού τομέα και τα έργα της. Επιπλέον, είναι ζήτημα μερικών χρόνων, το BIM να καταταχθεί μεταξύ των βασικών γνώσεων αυτής της χώρας.

Πηγή: TÜV Süd AG